FC News LOGO2

Cyfle i ymuno â thîm Four Cymru

Mae Four Cymru yn chwilio am unigolyn brwd a phrofiadol i weithio ar brosiect cyffrous fydd yn ystyried sut allwn gryfhau a chyfoethogi y farchnad lafur Gymraeg. Fel swyddog prosiect byddwch yn gyfrifol am gyd-lynu’r amryw elfennau ac ymgysylltu â…
Cyswllt

Four Cymru yn cynnal cynhadledd Cyswllt

Yn ddiweddar, trefnodd tîm Four Cymru gynhadledd gyntaf Cyswllt, sef cymdeithas cyfathrebwyr Cymraeg. Y lleoliad oedd yr Hen Lyfrgell, y ganolfan ddiwylliannol Gymraeg yng Nghaerdydd, ac ar ddydd Iau 29 Mehefin gwelwyd siaradwyr o fri yn annerch cynulleidfa o weithwyr…