MLC001-02 Cynhedlaedd Perchnogaeth FC NEWS Adgenda

Agenda Cynhadledd Perchnogaeth Gymunedol wedi ei chyhoeddi

Rydym yn falch i allu cyhoeddi’r agenda llawn ar gyfer Cynhadledd Perchnogaeth Gymunedol sy’n gam gyntaf i edrych ar ddatblygu clwstwr o fewn y sector hon. Caiff y gynhadledd  ei chynnal yn Galeri, Caernarfon ar ddydd Iau 28 Mehefin. Yn rhad ac am ddim, mae’r…
FC News LOGO2

Cyfle i ymuno â thîm Four Cymru

Mae Four Cymru yn chwilio am unigolyn brwd a phrofiadol i weithio ar brosiect cyffrous fydd yn ystyried sut allwn gryfhau a chyfoethogi y farchnad lafur Gymraeg. Fel swyddog prosiect byddwch yn gyfrifol am gyd-lynu’r amryw elfennau ac ymgysylltu â…